1. 6. 2019 Od

Proč navštěvovat gymnázium?

Studovat na gymnáziu není pro každého, o tom už nemůže být pochyb. Problémem nejsou pouze studijní předpoklady daného jedince, ale i budoucnost daného jedince, studenta. Gymnázium totiž navštěvujeme s nějakou vyhlídkou, určitou vidinou. V České republice najdeme dva tábory: zastánce gymnázií a odpůrce gymnázií, ti, kteří touží, aby jejich potomek takové vzdělávací zařízení navštěvoval a ti, kteří se tomu naopak snaží vyhnout.

talbet a učebnice na stole

V České republice se můžeme setkat se třemi formami víceletých gymnázií:

· čtyřletá gymnázia

· šestiletá gymnázia

· osmiletá gymnázia

Nejčastější formou jsou u nás bezesporu gymnázia čtyřletá, na která žáci nastupují po ukončení 9. třídy ZŠ. Naopak nejméně častá jsou gymnázia šestiletá, na která žáci odchází po ukončení 7. třídy ZŠ. Do osmiletých gymnázií odchází žáci po ukončení 5. třídy ZŠ. Všechna gymnázia vypisují přijímací zkoušky, řízení, které obvykle probíhá z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Někdy mohou být přijímací zkoušky prominuty nebo částečně prominuty na základě vynikajícího studijního prospěchu nebo jsou žáci přijímání/nepřijímání s ohledem na jejich studijní prospěch.

Ještě bychom měli zmínit jazyková gymnázia, která se v České republice pomalu rozšiřují a získávají na prestiži.

učitel matiky

Komu jsou gymnázia určena?

Gymnázium by měli navštěvovat žáci, kteří splňují nadprůměrné studijní předpoklady, žáci, kteří jsou ke studiu velmi motivování a žáci, kteří mají všeobecný přehled. Shodneme se, že ne všichni žáci jsou takoví. Tady občas zachybují ambiciózní rodičové, kteří se své dítě snaží dotlačit ke studiu gymnázia, mnohdy se jim to i povede, ale žák je na škole nešťastný a nedosahuje očekávaných studijních výsledků. Žáci přemotivovaných rodičů jsou velmi často nuceni studium ukončit předčasně a neúspěšně.

Jaká budoucnost čeká žáky gymnázií?

Gymnázia mají jeden hlavní, prioritní cíl – připravit žáky na studium vysoké škole, nic více, nic méně. Proto je velmi diskutabilní, zda se pro gymnázium rozhodnout nebo nerozhodnout. Rodiče by měli velmi dobře zvážit, zda je to cesta, která se pro jejich potomka hodí a měli by vzít v potaz i jeho vlastní přání, protože to o jeho budoucnosti se rozhoduje.