2. 2. 2018 Od

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Záměrem tohoto systému je podporovat různorodé projekty zaměřené na snížení nezaměstnanosti, které umožňují začlenit znovu do společnosti vrstvu sociálně vyloučených osob. Evropská unie se rozhodla zaštítit program financováním ze svých zdrojů 75 procentním podílem, zbytek hradí státní rozpočet České republiky. Cílem je podpořit následující ukazatele:

pohovor

Aktivní vyhledávání zaměstnání na trhu práce

Jde o preventivní opatření s cílem umožnit sociálně vyloučeným osobám podstoupit rekvalifikaci a spolupracovat při vyhledávání vhodného zaměstnání. Program se zaměřuje zejména na znevýhodněné osoby – handicapované, částečně invalidní, nebo těžko zaměstnatelné, zejména dlouhodobě nezaměstnané, osoby starší 50 let, absolventy středních a vysokých škol apod.

Nastavení shodné příležitosti pro nástup do zaměstnání

Lidé, kterým hrozí vyloučení ze společnosti, nebo už dokonce vyloučeni jsou a pohybují se na jejím okraji, často s opovržením ostatních, mají příležitost podstoupit vzdělávací kurzy a různá poradenství. Dozví se z nich, jak ve složitých životních situacích postupovat, a jak také hledat vhodné zaměstnání. Může se to zdát přehnaně nadnesené, ale takových lidí jsou v naší zemi tisíce, patří mezi ně i ti, kteří se topí ve smyčce zadluženosti, z níž nedokážou najít východisko.
Program také pamatuje na rovnoprávnost mužů a žen a speciální zaměření vyžadují i migranti a některé romské lokální komunity.

Přizpůsobivost

Operační program Lidské zdroje se snaží podporovat v podnikových a organizačních sférách rozvoj vzdělávání, profesní růst a podmínky pro zdokonalování odbornosti zaměstnanců. Lidé se tím stávají adaptabilnějšími, snadno si mohou najít vhodné zaměstnání v případě jeho ztráty.

Veřejné služby a správa

Program Lidské zdroje a zaměstnanost pamatuje i na optimální využívání služeb veřejné správy. Týká se to právě lidských zdrojů v této oblasti, které komunikují s veřejností. Celý proces by měl být pružnější s využíváním informačních technologií, měla by se zefektivnit komunikace s širokou veřejností, služby by měly být více transparentní a dostupné a především srozumitelné. Cílem je snížit administrativní byrokratickou zátěž a účinně bojovat proti korupci.

zaměstnanost

Spolupráce na mezinárodní úrovni

Členské státy Evropské unie mezi sebou musí spolupracovat a využívat zkušeností ve výše uvedených typech projektů, především v otázce zaměstnanosti a práce s lidskými zdroji.